ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
29 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M1) ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
30 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562) เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
22 มีนาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
8 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2559 เวลา 10.10 - 11.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23/2559) เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110