ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 14:26


WAVE

ราคาล่าสุด

1.07

หน่วย

THB

ปริมาณ

83,900

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.03

หน่วย

THB

ปริมาณ

352,200

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2562