ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 08 เมษายน 2563 14:51


WAVE

ราคาล่าสุด

0.95

หน่วย

THB

ปริมาณ

100

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

233,400

เปลี่ยนแปลง

-0.01

เปลี่ยนแปลง %

-50.00%

รายงานประจำปี 2562
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562
MD&A ประจำปี 2562