ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 25 กันยายน 2563 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

0.63

หน่วย

THB

ปริมาณ

315,600

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-3.08%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2562
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563
MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2563