ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2567 14:09


WAVE

ราคาล่าสุด

0.13

หน่วย

THB

ปริมาณ

7,281,300

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2567
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2567