ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 01 มีนาคม 2564 12:21


WAVE

ราคาล่าสุด

0.58

หน่วย

THB

ปริมาณ

2,709,300

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-3.33%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2562
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2563
MD&A ประจำปี 2563