ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 24 มกราคม 2563 16:36


WAVE

ราคาล่าสุด

1.05

หน่วย

THB

ปริมาณ

39,700

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.05

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,658,200

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2562