ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

0.85

หน่วย

THB

ปริมาณ

17,741,300

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-2.30%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2563
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินประจำปี 2563
MD&A ประจำปี 2563