บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ (Corporate Communications & Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อ ขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-665-6705 หรือที่ e-mail address:ir@wave-groups.com หรือที่ web-site : www.wave-groups.com

ชื่อ - นามสกุล:*
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:* 
ที่อยู่:
รายละเอียด:*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้