WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม2565 16:38
 • ราคาล่าสุด

  0.59 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.01

 • % เปลี่ยนแปลง

  -1.67

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  1,010,600

 • ราคาเปิด

  0.60

 • วันก่อนหน้า

  0.60

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.58 - 0.60

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.55 - 1.40

Chart Type