WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 27 กันยายน2565 16:38
 • ราคาล่าสุด

  0.21 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.05

 • % เปลี่ยนแปลง

  -19.23

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  46,698,393

 • ราคาเปิด

  0.26

 • วันก่อนหน้า

  0.26

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.19 - 0.26

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.10 - 0.37

Chart Type