WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน2566 16:39
 • ราคาล่าสุด

  0.17 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.01

 • % เปลี่ยนแปลง

  -5.56

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  92,587,072

 • ราคาเปิด

  0.17

 • วันก่อนหน้า

  0.18

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.16 - 0.18

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.11 - 0.30

Chart Type