WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 01 มีนาคม2564 12:21
 • ราคาล่าสุด

  0.58 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.02

 • % เปลี่ยนแปลง

  -3.33

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  2,709,300

 • ราคาเปิด

  0.59

 • วันก่อนหน้า

  0.60

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.56 - 0.59

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.58 - 1.11

Chart Type