WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 10 กรกฎาคม2563 16:39
 • ราคาล่าสุด

  1.04 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.01

 • % เปลี่ยนแปลง

  -0.95

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  5,000

 • ราคาเปิด

  1.05

 • วันก่อนหน้า

  1.05

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  1.04 - 1.05

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.85 - 2.08

Chart Type