WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน2563 16:39
 • ราคาล่าสุด

  0.63 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.02

 • % เปลี่ยนแปลง

  -3.08

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  315,600

 • ราคาเปิด

  0.66

 • วันก่อนหน้า

  0.65

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.61 - 0.67

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.61 - 1.45

Chart Type