WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 11 พฤษภาคม2564 16:38
 • ราคาล่าสุด

  0.85 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.02

 • % เปลี่ยนแปลง

  -2.30

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  17,741,300

 • ราคาเปิด

  0.87

 • วันก่อนหน้า

  0.87

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.84 - 0.88

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.53 - 1.08

Chart Type