WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธันวาคม2564 16:38
 • ราคาล่าสุด

  1.10 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  +0.06

 • % เปลี่ยนแปลง

  +5.77

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  25,801,800

 • ราคาเปิด

  1.04

 • วันก่อนหน้า

  1.04

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  1.04 - 1.11

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.53 - 1.37

Chart Type