WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 08 เมษายน2563 14:28
 • ราคาล่าสุด

  0.95 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -

 • % เปลี่ยนแปลง

  -

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  100

 • ราคาเปิด

  0.95

 • วันก่อนหน้า

  0.95

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.95 - 0.95

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.86 - 2.18

Chart Type