WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 30 พฤศจิกายน2563 16:38
 • ราคาล่าสุด

  0.61 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.02

 • % เปลี่ยนแปลง

  -3.17

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  1,427,100

 • ราคาเปิด

  0.63

 • วันก่อนหน้า

  0.63

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  0.61 - 0.63

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  0.61 - 1.37

Chart Type