ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 15:19


WAVE

ราคาล่าสุด

0.81

หน่วย

THB

ปริมาณ

6,692,900

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2563
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2564