ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 21 กันยายน 2564 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

0.95

หน่วย

THB

ปริมาณ

72,890,200

เปลี่ยนแปลง

+0.03

เปลี่ยนแปลง %

3.26%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2563
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564
MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2564