ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 19 มิถุนายน 2567 13:39


WAVE

ราคาล่าสุด

0.12

หน่วย

THB

ปริมาณ

6,941,100

เปลี่ยนแปลง

-0.01

เปลี่ยนแปลง %

-7.69%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2567
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2567