ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

0.61

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,427,100

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-3.17%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2562
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2563