ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

0.60

หน่วย

THB

ปริมาณ

4,081,270

เปลี่ยนแปลง

+0.03

เปลี่ยนแปลง %

5.26%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

ปฏิทินนักลงทุน+ เพิ่มเติม

11 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565)
เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจัดประชุม ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M1) ชั้น 15

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2565