ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2565 14:28


WAVE

ราคาล่าสุด

1.06

หน่วย

THB

ปริมาณ

10,408,100

เปลี่ยนแปลง

-0.03

เปลี่ยนแปลง %

-2.75%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

ปฏิทินนักลงทุน+ เพิ่มเติม

29 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564)
เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M1) ชั้น 15

รายงานประจำปี 2563
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2564