ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 19 มกราคม 2564 16:37


WAVE

ราคาล่าสุด

0.67

หน่วย

THB

ปริมาณ

3,849,200

เปลี่ยนแปลง

-0.01

เปลี่ยนแปลง %

-1.47%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

ปฏิทินนักลงทุน+ เพิ่มเติม

30 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามมัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 27/2563)
เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8

รายงานประจำปี 2562
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2563