ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

1.12

หน่วย

THB

ปริมาณ

8,127,400

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

ปฏิทินนักลงทุน+ เพิ่มเติม

29 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564)
เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M1) ชั้น 15

รายงานประจำปี 2563
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564
MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2564