ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 08 ธันวาคม 2566 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

0.17

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,446,301

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2566