ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

1.04

หน่วย

THB

ปริมาณ

5,000

เปลี่ยนแปลง

-0.01

เปลี่ยนแปลง %

-0.95%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2562
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2563