ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 20 เมษายน 2564 16:37


WAVE

ราคาล่าสุด

0.64

หน่วย

THB

ปริมาณ

5,674,700

เปลี่ยนแปลง

+0.01

เปลี่ยนแปลง %

1.59%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2563
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินประจำปี 2563
MD&A ประจำปี 2563