ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 01 ธันวาคม 2564 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

1.10

หน่วย

THB

ปริมาณ

25,801,800

เปลี่ยนแปลง

+0.06

เปลี่ยนแปลง %

5.77%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.01

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2563
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2564