WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม2560 16:39
 • ราคาล่าสุด

  3.42 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  +0.04

 • % เปลี่ยนแปลง

  +1.18

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  43,900

 • ราคาเปิด

  3.44

 • วันก่อนหน้า

  3.38

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  3.40 - 3.44

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  3.00 - 4.70

Chart Type