WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 18 พฤษภาคม2561 16:40
 • ราคาล่าสุด

  3.18 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  +0.06

 • % เปลี่ยนแปลง

  +1.92

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  11,600

 • ราคาเปิด

  3.20

 • วันก่อนหน้า

  3.12

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  3.12 - 3.20

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  3.00 - 3.98

Chart Type