WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มีนาคม2561 16:35
 • ราคาล่าสุด

  3.14 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.08

 • % เปลี่ยนแปลง

  -2.48

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  10,100

 • ราคาเปิด

  3.22

 • วันก่อนหน้า

  3.22

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  3.14 - 3.22

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  3.00 - 4.42

Chart Type