WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม2560 16:39
 • ราคาล่าสุด

  3.40 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  +0.06

 • % เปลี่ยนแปลง

  +1.80

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  1,368,300

 • ราคาเปิด

  3.34

 • วันก่อนหน้า

  3.34

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  3.34 - 3.42

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  3.34 - 5.10

Chart Type