WAVE

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม2561 16:36
 • ราคาล่าสุด

  2.80 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -

 • % เปลี่ยนแปลง

  -

 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

  -

 • ราคาเปิด

  -

 • วันก่อนหน้า

  2.80

 • ช่วงราคาระหว่างวัน

  -

 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

  2.58 - 3.98

Chart Type