ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 25 มีนาคม 2562 16:37


WAVE

ราคาล่าสุด

1.97

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.25

หน่วย

THB

ปริมาณ

55,900

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2560
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2561
MD&A ประจำปี 2561