ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

3.42

หน่วย

THB

ปริมาณ

43,900

เปลี่ยนแปลง

+0.04

เปลี่ยนแปลง %

1.18%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

1.04

หน่วย

THB

ปริมาณ

7,504,300

เปลี่ยนแปลง

+0.07

เปลี่ยนแปลง %

7.22%

รายงานประจำปี 2559
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560