ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 16:37


WAVE

ราคาล่าสุด

2.20

หน่วย

THB

ปริมาณ

15,700

เปลี่ยนแปลง

-0.10

เปลี่ยนแปลง %

-4.35%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.37

หน่วย

THB

ปริมาณ

211,900

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2560
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2561