ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561 16:36


WAVE

ราคาล่าสุด

2.80

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.42

หน่วย

THB

ปริมาณ

169,500

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2560
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2561