ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

1.68

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,600

เปลี่ยนแปลง

-0.01

เปลี่ยนแปลง %

-0.59%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.13

หน่วย

THB

ปริมาณ

77,100

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2562