ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 16:40


WAVE

ราคาล่าสุด

3.18

หน่วย

THB

ปริมาณ

11,600

เปลี่ยนแปลง

+0.06

เปลี่ยนแปลง %

1.92%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.60

หน่วย

THB

ปริมาณ

300

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2560
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2561