ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 23 กันยายน 2562 14:38


WAVE

ราคาล่าสุด

1.64

หน่วย

THB

ปริมาณ

8,000

เปลี่ยนแปลง

-0.01

เปลี่ยนแปลง %

-0.61%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.30

หน่วย

THB

ปริมาณ

300

เปลี่ยนแปลง

+0.01

เปลี่ยนแปลง %

3.45%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2562