ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 18 กันยายน 2561 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

2.54

หน่วย

THB

ปริมาณ

24,600

เปลี่ยนแปลง

-0.12

เปลี่ยนแปลง %

-4.51%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.35

หน่วย

THB

ปริมาณ

208,500

เปลี่ยนแปลง

-0.01

เปลี่ยนแปลง %

-2.78%

รายงานประจำปี 2560
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2561