ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 16 มกราคม 2562 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

2.06

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.30

หน่วย

THB

ปริมาณ

623,200

เปลี่ยนแปลง

+0.01

เปลี่ยนแปลง %

3.45%

รายงานประจำปี 2560
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2561