ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

3.40

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,368,300

เปลี่ยนแปลง

+0.06

เปลี่ยนแปลง %

1.80%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

1.08

หน่วย

THB

ปริมาณ

2,516,000

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2559
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560