ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 16:36


WAVE

ราคาล่าสุด

1.71

หน่วย

THB

ปริมาณ

11,200

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-1.16%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.45

หน่วย

THB

ปริมาณ

4,226,000

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2562