ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 23 มีนาคม 2561 16:35


WAVE

ราคาล่าสุด

3.14

หน่วย

THB

ปริมาณ

10,100

เปลี่ยนแปลง

-0.08

เปลี่ยนแปลง %

-2.48%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.81

หน่วย

THB

ปริมาณ

471,900

เปลี่ยนแปลง

+0.01

เปลี่ยนแปลง %

1.25%

รายงานประจำปี 2559
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2560