ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

1.82

หน่วย

THB

ปริมาณ

35,800

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.28

หน่วย

THB

ปริมาณ

980,100

เปลี่ยนแปลง

+0.01

เปลี่ยนแปลง %

3.70%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2562