ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 12 ธันวาคม 2562 16:39


WAVE

ราคาล่าสุด

1.60

หน่วย

THB

ปริมาณ

2,200

เปลี่ยนแปลง

+0.03

เปลี่ยนแปลง %

1.91%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.18

หน่วย

THB

ปริมาณ

1,041,000

เปลี่ยนแปลง

+0.02

เปลี่ยนแปลง %

12.50%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2562