ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 11 ตุลาคม 2562 16:38


WAVE

ราคาล่าสุด

1.65

หน่วย

THB

ปริมาณ

45,400

เปลี่ยนแปลง

-0.08

เปลี่ยนแปลง %

-4.62%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.30

หน่วย

THB

ปริมาณ

7,400

เปลี่ยนแปลง

+0.01

เปลี่ยนแปลง %

3.45%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2562