ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ 19 สิงหาคม 2562 16:36


WAVE

ราคาล่าสุด

1.89

หน่วย

THB

ปริมาณ

28,400

เปลี่ยนแปลง

-0.05

เปลี่ยนแปลง %

-2.58%

 

   


WAVE-W1

ราคาล่าสุด

0.36

หน่วย

THB

ปริมาณ

247,300

เปลี่ยนแปลง

+0.03

เปลี่ยนแปลง %

9.09%

รายงานประจำปี 2561
เว็บเเคสต์และเอกสารนำเสนอ
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2562